Национален съвет

НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ на ПП „Възраждане на Отечеството“

1. Николай Малинов – председател

2. Янчо Пенев

3. Валентин Григоров

4. Петър Пандурски

5. Красимир Кузманов

6. Димчо Гогов

7. Георги Станчев

8. Бърза Няголова

9. Камен Иванов

10. Ивайло Иванов

11. Емил Миланов

12. Сашо Стаматов

13. Димитър Кетев

14. Владимир Чучуев

15. Юрий Борисов 16. Димитър Иванов